Workshopcarrousel 2020

Alle vrijwilligers in de gemeente Nunspeet kunnen in 2020 weer meedoen aan een workshopcarrousel!

De diverse workshops vinden plaats verdeeld over het jaar. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst en is ook gratis. Je kunt je inschrijven voor meerdere workshops.
De vrijwilliger staat dit jaar in elke workshop centraal. Wat vind jij als vrijwilliger interessant? Waar liggen jouw interesses? De workshops gaan over situaties waarin jij als persoon mee te maken kunt krijgen, of het onderwerp heeft ‘gewoon’ je interesse.

Je kunt je ook inschrijven op de volgende wijze:

  • Door een e-mail te sturen naar vrijwilligers@nunspeet.nl met de volgende gegevens: je naam, adres, e-mail en telefoonnummer, bij welke organisatie je vrijwilliger bent én de titel en datum van de workshop(s) die je graag wilt volgen
  • Het invullen van een aanmeldingsformulier bij het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet

De workshopcarrousel 2020 is een initiatief van het IZON (Informeel Zorg Overleg Nunspeet) en de Bibliotheek Noordwest Veluwe. Tot het IZON behoren de volgende organisaties: Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet, Stichting Welzijn Nunspeet, Stichting Het Venster, Humanitas afd. Nunspeet, Stichting Present, MEE Veluwe, Hospice De Regenboog, Voedselhulp Nunspeet, Buurtbemiddeling, Zonnebloem, Radix, Oranjehof, Adviesraad Sociaal Domein, GGZ Centraal en de Gemeente Nunspeet.

Voor meer informatie: Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet, telefoonnummer: (0341) 44 20 20.

Overzicht workshopaanbod

Ouder worden, hoe dan?

Donderdag 24 september, 19.30 uur
Locatie: Veluvine - Ontmoetingsruimte, begane grond

Oud(er) worden willen en doen we uiteindelijk allemaal. Het is een natuurlijk proces. Hoe we er mee omgaan is niet altijd even vanzelfsprekend en is soms best lastig.

De rol van jezelf als oudere en je plaats in de samenleving verschuift. Er is meer tijd en ruimte en er komen nieuwe rollen bij, zoals die van grootouder of van vrijwilliger. Terugkijkend maak je als oudere de balans op. Een positieve balans geeft richting aan het zinvol invullen van de nieuwe rol als oudere. Glans en zinvolheid kunnen zo worden behouden of hervonden.

 

Positieve Gezondheid

Woensdag 7 oktober, 19.30 uur
Locatie: Veluvine - Ontmoetingsruimte, begane grond

Wat is positieve gezondheid?

Mensen zijn meer dan hun ziekte of probleem. Toch ligt daar vaak wel de focus op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe wij die kunnen oplossen.

De workshop Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Bij Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes dimensies in een mensenleven: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Door het kijken naar alle dimensies draag je bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk de eigen regie te voeren.

Positieve gezondheid vraagt dus om een bredere kijk en biedt hopelijk ook handvatten voor contact.

In de bijeenkomst ontdekken we samen wat positieve gezondheid voor jou betekent.

 

Balans in relaties

Maandag 26 oktober, 19.30 uur
Locatie: Veluvine - Ontmoetingsruimte, begane grond

Veel vrijwilligers doen hun werk met hart en ziel. Of je nou maaltijdbezorger, voetbaltrainer of taalmaatje bent, het staat of valt altijd met de relatie die je als vrijwilliger met de ander hebt. In relaties gaat het om een evenwicht in wat je investeert én in datgene wat je terug krijgt. Een goede balans in geven en nemen houdt relaties gezond en rechtvaardig, ook in vrijwilligerswerk.

Heb jij wel eens nagedacht over wie jij bent als vrijwilliger en jouw balans? Wat ‘geef’ jij eigenlijk in je vrijwilligerswerk en wat geeft het vrijwilligerswerk jóu? Heb je ooit stilgestaan bij de vraag welke invloed het gezin waarin je bent opgegroeid heeft op jouw keuze voor vrijwilligerswerk en de manier waarop je dat vormgeeft?

Interesse? In deze workshop gaan we hier met elkaar over in gesprek.

 

Het gesprek – tijdig praten over het levenseinde

Woensdag 11 november, 19.30 uur
Locatie: Veluvine - Ontmoetingsruimte, begane grond

Een goed gesprek over de laatste fase van iemands leven gebeurt vaak te laat en te vaak niet. Jaarlijks sterven in Nederland circa 150.000 mensen. In 80% van de gevallen komt dat niet onverwacht voor de arts. Dat betekent dat 120.000 mensen palliatieve zorg nodig kunnen hebben. Het voeren van een gesprek over de laatste levensfase is moeilijk, maar ook belangrijk. Moeilijk, omdat het hoort bij een periode van afscheid moeten nemen. Belangrijk, omdat je na een gesprek rekening kunt houden met iemands wensen.

Tijdens deze workshop wordt nagedacht over hoe je als vrijwilliger, maar in veel gevallen ook als partner en kinderen, in gesprek kunt gaan over deze belangrijke fase. Daarnaast zullen er tips uitgewisseld worden, elkaars ervaringen gedeeld worden en worden er links naar websites van organisaties verstrekt.

Indien gewenst kan later een verdiepende avond georganiseerd worden.

 

Schaarste, hoe ons gedrag er door bepaald wordt

Dinsdag 24 november, 19.30 uur
Locatie: Veluvine - Ontmoetingsruimte, begane grond

Schaarste aan geld en/of tijd, mensen om je heen: het knaagt aan je zelfvertrouwen, het maakt je zenuwachtig, je voelt je opgejaagd, je vult het ene gat met het andere, er komt geen eind aan.

Mensen met schaarste schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen, die vaak samenhangen met schulden, blijken er op vele andere vlakken sociale en psychologische problemen. We denken vaak dat armoede, stress en tekort aan tijd wordt veroorzaakt door persoonlijk falen. Mensen met schaarste krijgen veel (goede) adviezen: werk je niet verder in de nest, hou op met geld lenen, beperk je uitgaven, zeg niet overal ‘ja’ op, zorg voor jezelf! Al die goede raad werkt in theorie beter dan in de praktijk. Schaarste betekent: minder hebben dan je voor je gevoel nodig hebt. Schaarste neemt bezit van het denken! Rationeel de adviezen opvolgen lukt niet meer.

Samen willen we onderzoeken hoe we mensen met schaarste kunnen bijstaan.

Contact

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet

Taalmaatjes Nunspeet

Bezoekadres: Veluvine

F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet