HOME  |  Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

Gemeente Nunspeet verzekert haar vrijwilligers!

De gemeente Nunspeet kent ongeveer 7.000 vrijwilligers. Helaas zijn niet alle vrijwilligers goed verzekerd. Wij hebben onlangs hiervoor een vrijwilligersverzekering afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. Hiermee willen wij het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk benadrukken en de inzet van vrijwilligers bevorderen.

De verzekering is voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten;
 • die in Nunspeet wonen en actief zijn bij een organisatie binnen of buiten Nunspeet.

Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Hieronder is mede begrepen de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke hulp.    

De verzekering biedt een dekking voor de risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk. De basispolis bestaat uit:

 • een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers én mantelzorgers;
 • een aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers.

De pluspolis bestaat uit: ­       

 • een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
 • een verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
 • een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

Nunspeet heeft zowel de basis- als de pluspolis.
De verzekering brengt géén administratie of registratieverplichtingen met zich mee over de identiteit van de vrijwilligers en/of de hoeveelheid vrijwilligers.
Wil één van uw vrijwilligers een beroep doen op de verzekering, dan kunt u namens uw instelling of vereniging een schadeformulier opvragen. Klik hier voor het schadeformulier. Eveneens kunt u het formulier ophalen bij het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN) is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur. 

Het ingevulde schadeformulier stuurt u naar het SVN. Het SVN stuurt de claim naar de verzekeraar. De schade wordt rechtstreeks door Centaal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Hebt u als instelling of vereniging zelf ook een verzekering afgesloten, dan is het de moeite waard om te overwegen of u deze verzekering nodig heb. Wellicht betaalt u onnodig premie. Mogelijk bent u toch beter verzekerd met uw eigen verzekering. Dat kunt het best zelf beoordelen. Daarom kunt u de voorwaarden en dekkingsgraag van de VNG-verzekering opvragen. U kunt dit eveneens doen bij de coördinator van het SVN, Marit Hofman, telefoonnummer (0341) 44 20 20 of via de e-mail servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl. Bij aanwezigheid van de medewerkers kunt u ook buiten het spreekuur binnenlopen.

Deze link verwijst u naar de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zodat u meer over dit onderwerp kunt lezen. Hier gaat u naar de brochure Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.  Kan ik mijn verzekering opzeggen, nu er een collectieve vrijwilligersverzekering is? Klik hier voor het antwoord.