HOME  |  Inwoner  |  Overzichtspagina

Overzichtspagina

Actueel

De nieuwsberichten, de wekelijkse gemeentepagina en de bekendmakingen vindt u hier.

Groen, natuur en openbare ruimte

Informatie over onder andere monumentale bomen, speelterreinen, groen en hondenuitlaatgebieden.

Paspoort, identiteitskaart en rijbewijs

Moet u uw paspoort vernieuwen? Of u wilt een nieuw rijbewijs? Hier vindt u de informatie.

Veiligheid

Rampen- en gladheidsbestrijding, Burgernet en politie en brandweer.

Afval

Informatie over afvalinzameling, recycling en milieuvervuiling.

Belastingen

Informatie over onder andere de afvalstoffenheffing, de WOZ-waarde en andere gemeentelijke belastingen.

Jeugd, zorg (Wmo) en werk

Hier vindt u informatie over jeugdhulp, Wmo, werk en inkomen en minimaregelingen.

Plannen en projecten

Informatie over groenplannen en de grote projecten in de gemeente Nunspeet.

Vergunningen en ontheffingen

Welke vergunningen hebt u nodig, zijn aangevraagd of liggen ter inzage.

Bouwen en wonen

Informatie over wonen in Nunspeet, bouwen en bestemmingsplannen.

Geboorte, huwelijk en overlijden

Informatie over geboorte-aangiften, trouwen in Nunspeet en overlijden.

Parkeren, verkeer en vervoer

Informatie over parkeren en verkeersbeleid.

Subsidies en regelingen

Informatie over de subsidies en regelingen die de gemeente en andere overheden aanbieden.

Water in Nunspeet

Informatie over regenwater, wateroverlast, riool- en afvalwater